Projektbesøg 2022

 

Projektbesøg i Østafrika - 2022

I foråret 2022 arrangeres et projektbesøg til Østafrika (Kenya eller Uganda), hvor vi ser projekter, der arbejder med flygtninge, fattige eller andre udsatte. Rejsen arrangeres i samarbejde med en af de store hjælpeorganisationer.

 

Vi vil få lejlighed til at tale med familier og høre om og se deres livsvilkår. Vi vil møde organisationer og få baggrundsviden om regionens overordnede udviklingsproblemstillinger og konkret viden om indsatserne. Vi vil også møde repræsentanter for FN og lokale myndigheder. Der vil endelig blive lejlighed til at se et par turistspots.

 

Formålet med turen er at give en gruppe udvalgte danskere mulighed for at få et grundlæggende kendskab til udviklings- og nødhjælps-arbejde. Samtidig møder vi de mennesker, der får gavn af indsatsen.

Turen er endnu ikke endelig planlagt. Rammen bliver sandsynligvis en pris på 20.000 kr. for 8-10 dage. Prisen omfatter transport til og i Østafrika, overnatning og de fleste måltider. Et evt. overskud går til projekterne. Deltagerantal er 10-20.

 

I efteråret 2023 forventes et tilsvarende besøg – denne gang måske i Vestafrika.

 

Kontakt:

Stig Glent-Madsen

Nørremøllevej 98
8800 Viborg