Liberia projekt - “Tusind tak for hjælp, Viborg”

09-10-2019

Liberia projekt - “Tusind tak for hjælp, Viborg” 

Sådan lød det igen og igen, da vi besøgte de fire landsbyer i Liberia, som i 2010 fik 1,2 mio. kr. fra Viborg til rent vand og skolegang.

 Det er med sommerfugle i maven, at jeg nærmer mig skolen, men heldigvis står den fuld og hel med det liberianske flag blafrende foran. Sommerfuglene i maven bliver til en klump i halsen. For syv år siden besøgte jeg samme landsby i det østlige Liberia - lige op mod grænsen til Elfenbenskysten. 

Dengang var skolen en simpel hytte med gulv og vægge af ler, hvor der kun var plads til få børn. Nu er der en større betonbygning opdelt i klasseværelser og et mylder af børn. Mere end 500. De har alle et sted at sidde, men der er trangt. Selv om bænkene og pultene er små - og beregnet til to, så sidder de ofte tre eller fire sammen. I en af de små klasser er der 128 børn.

I den gamle skole var der ikke plads til alle børnene i landsbyen, og dengang måtte skolen lukke i lange perioder under regntiden, for lergulvet, som eleverne sad på, blev hurtigt et stort mudderhul. Nu sidder børnene på bænke, der står stabilt på betongulvet. 

Udenfor er en brønd med en robust vandpumpe. Den skal betjenes med hænderne og ligner en af de pumper, der for hundrede år siden stod rundt på gårdspladserne i Danmark. Også det er en tydelig forandring for landsbyen. For syv år siden blev drikkevandet hentet enten i floden eller i stillestående brunligt vand. Begge steder var vandet så forurenet, at mange blev syge og flere børn døde.

I 2010 samarbejdede Viborg Kommune med Dansk Flygtningehjælp om projektet, Verdens Flygtninge, Viborg 2010, hvor der gennem et år blev sat fokus på flygtninges vilkår. I januar 2010 besøgte en gruppe viborgensere med tidligere borgmester Johannes Stensgaard i spidsen fire landsbyer i Liberia. Ved besøget var det oplagt, at rent drikkevand havde første prioritet. I den ene af landsbyerne havde der lige været 8 dødsfald som følge af forurenet vand. Sammen med beboerne i landsbyerne besluttede delegationen fra Viborg, at hjælpen fra Viborg først og fremmest skulle gå til brønde, pumper og dernæst til tre skoler.

Efter hjemkomsten til Viborg blev alle kræfter mobiliseret for at samle ind. Målet var en mio. kr. til etablering af ca. 20 brønde og tre skoler. Der blev holdt foredrag, udstillinger og andre arrangementer. Mange virksomheder og private gav gode bidrag, og Sanni Fisker Staaling og Ole Bech betalte hver især en brønd i anledningen af deres runde fødselsdage. 

I efteråret 2010 kulminerede indsamlingen, da Flygtningehjælpens protektor, Kronprinsesse Mary, kom til Viborg og deltog i forskellige flygtningearrangementer gennem en hel dag. Først med besøg på Bjergsnæs Efterskole, hvor eleverne havde levet som flygtninge et døgn, og sidst med deltagelse i et arrangement på Viborg Teater, hvor blandt Ghita Nørby optrådte. I alt blev der indsamlet omkring 1,2 mio. kr., og brønde og skoler kunne bygges.

I foråret 2011 tog endnu en gruppe viborgensere ud til landsbyerne for at se, hvordan arbejdet skred fremad. Næsten alle brøndene var bygget, og byggearbejdet med skolerne var godt i gang.

I de følgende år havde Flygtningehjælpens medarbejdere i området tæt kontakt med landsbyerne, og der blev løbende rapporteret hjem til en følgegruppe fra Viborg. I 2014 og 2015 blev de fire landsbyer sammen med resten af Liberia hårdt ramt af Ebolaepedemien. Frygten for sygdommen betød, at mange byer i lange perioder var isoleret fra omverdenen, og at Liberia blev sat voldsomt tilbage i udviklingen.

Liberia er fortsat et af de allerfattigste lande i verden, og indbyggernes forventede levealder er kun 58 år, men der er stor vilje til at udnytte landets potentiale. De fire landsbyer i Liberia har også fremover rigtig god brug for penge til blandt andet sko, tøj og skolebøger til de fattigste. Det er også en stadig kamp for landsbyerne at finde penge til at vedligeholde brønde og skoler - og de fleste lærere arbejder frivilligt, da staten ikke har råd til at betale alle lærernes løn.

Støtten fra Viborg har imidlertid betydet et kæmpe løft for sundhedstilstanden og skolegangen i landsbyerne. Sundhed, viden og uddannelse er de bedste redskaber for, at landsbyerne fremover kan klare sig selv, og der er nu skabt et godt fundament. For de mange viborgensere, der brugte tid, kræfter og penge, er det en stor tilfredsstillelse at vide, at det også ved det sidste besøg i landsbyerne i 2017 er tydeligt, at vi har gjort en mærkbar forskel for de cirka 10.000 mennesker i landsbyerne.

Af Stig Glent-Madsen, formand for Dansk Flygtningehjælp

(deltager i rejserne til Liberia i 2010, 2011 og 2017)