Baggrund

Fonden det nytter - en humanitær hjælpefond


Det nytter, når vi yder hjælp. Gennem utallige besøg til udviklings- og nødhjælpsprojekter har jeg konstateret, at hjælpen gør en afgørende forskel for det enkelte menneske, familie eller samfund. Det budskab vil jeg gerne give videre. Etablering af fonden er en platform til formidling om, støtte til og synliggørelse af mange, som har brug for hjælp. 

Jeg har mødt mennesker, der har brug for en hjælpende hånd for at overleve, uddanne sig eller leve et liv i værdighed. Møderne gør indtryk. K E Løgstrup har om mødet med et andet menneske udtrykt det på denne måde: ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin egen hånd.”

Jeg har ved utallige lejligheder haft med udsatte mennesker at gøre og dermed på en måde fået overdraget depechen – eller med andre ord fortællingen om behovene og muligheden for at hjælpe. Med stiftelse af fonden vil jeg gerne hjælpe og samtidig give budskabet videre.

Stig Glent-Madsen

Jeg har siden 1987 arbejdet med udviklings- og nødhjælpsprojekter. I 22 år har jeg været med i ledelsen af to af de største hjælpeorganisationer i Danmark og besøgt projekter i mere end 40 lande. 

I perioden 1997-2005 var jeg formand for Folkekirkens Nødhjælp og i 2008-2018 formand for Dansk Flygtningehjælp (organisationen blev i 2013 af magasinet The Global Journal kåret som verdens bedste humanitære hjælpeorganisation).

Jeg har tidligere været advokat og ekstern lektor i bl.a. udviklingsbistand og menneskerettigheder, og jeg arbejder nu som landsdommer ved Vestre Landsret

 

"To leave no one behind" er den globale forpligtelse, der ligger til grund for FN's 17 Verdensmål. Fonden Det Nytter arbejder for det det første mål "Afskaf fattigdom".