Foredrag

Det nytter -

Vi gør en forskel, når vi yder hjælp til verdens fattigste


Siden 1987 har jeg arbejdet med udviklings- og nødhjælpsprojekter. Som formand for Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp i henholdsvis 8 og 10 år har jeg besøgt projekter i mere end 40 udviklingslande. Jeg har hver gang – uden undtagelse – konstateret, at hjælpen har betydet en afgørende forskel for de mennesker, familier, landsbyer og samfund, som er hjulpet. Flere gange har jeg kunnet følge udviklingen over mange år – og set, at uddannelse og anden hjælp har betydet, at tilværelsen hos mange har forbedret sig markant. Børnedødeligheden er faldet, færre er syge, og bekymringen for det næste måltid er mindsket eller forsvundet.

Mødet med flygtninge og fattige er altid givende og inspirerende. Jeg er også hver gang blevet klogere på mit eget liv. Trods vanskelige livsvilkår har mange udsatte ofte en stærk overlevelseskraft og vilje til at hjælpe andre i tilsvarende eller værre situationer.

Gang på gang har det slået mig, at vi – trods forskellige livsvilkår – har samme tilgang til mange forhold. Kærligheden til familien og viljen til bringe børnene godt i vej er almen gyldig – uanset om høsten igen er slået fejl, eller man som flygtning er langt fra hjemmet.

Altid har jeg mødt åbenhed og taknemmelighed. Takken og forståelsen for andres anderledes livsvilkår vil jeg gerne viderebringe.

Det vil jeg gerne fortælle om i et foredrag eller i en anden form for dialog. 

 

Kontakt:

Stig Glent-Madsen

Nørremøllevej 98
8800 Viborg