Projektbesøg

Projektbesøg

Der arrangeres løbende projektbesøg til Uganda, Burkina Faso og Kenya, hvor vi ser projekter, der arbejder med flygtninge, fattige eller andre udsatte.

Vi vil få lejlighed til at tale med familier og høre om og se deres livsvilkår. Vi vil møde organisationer og få baggrundsviden om regionens overordnede udviklingsproblemstillinger og konkret viden om indsatserne. Vi vil også møde repræsentanter for FN og lokale myndigheder. Der vil endelig blive lejlighed til at se et par turistspots.

Formålet med turen er at give en gruppe udvalgte danskere mulighed for at få et grundlæggende kendskab til udviklings- og nødhjælps-arbejde. Samtidig møder vi de mennesker, der får gavn af indsatsen.

Turene er endnu ikke planlagt, men rammen bliver sandsynligvis en pris på omkring 25.000 kr. for omkring 8 dage med alt inklusive. Et eventuelt overskud går til projekterne. Deltagerantal 5-15 

Kontakt:

Stig Glent-Madsen

Nørremøllevej 98
8800 Viborg