Coronakrisen strammer til i Afrika

25-08-2020

Det er ikke så meget sygdommen, men nedlukningen der giver problemer. Når store dele af befolkningen lever fra hånden i munden, er det en katastrofe, at transportmuligheder, markeder eller arbejdspladser lukker. Det betyder i mange tilfælde, at der ikke er penge til mad til familien den følgende dag eller ugen efter.

Der er ingen lønkompensationer eller hjælpepakker til at afbøde virkningerne. Derfor er krisen ekstra hård i Afrika.

Uganda er det land i Afrika, der i øjeblikket huser flest flygtninge. Omkring 1,4 mio. flygtninge fra hovedsagelig Sydsudan og Congo har søgt tilflugt i landet. Selv om grænserne er lukkede på grund af Corona, tillod Uganda 3.000 særligt sårbare flygtninge at komme ind. På flugten havde kvinder, børn og gamle gemt sig i bushen uden mad og vand, og de ugandiske myndigheder lod dem komme gennem grænsebommene. De og andre flygtninge er i sikkerhed, men der mangler alt. Der skal skaffes mad, vand, bolig og arbejde. Derudover skal der konstant arbejdes med beskyttelsen for Corona.

Fonden Det Nytter yder hjælp til børn og syge i Burkina Faso og flygtninge i Uganda og Kenya. Alle steder er der hårdt brug for hjælp.

Bidrag til fonden er nu godkendt som fradragsberettiget. Vil du have skattefradrag, så opgiv dit cpr. nr. til fonden.

Hen over sommeren har mere end 140 indbetalt 60.000 kr. til fondens arbejde, og det giver et flot bidrag til en helt nødvendig indsats. Bliv ved med det.

Indbetalinger til Fonden Det Nytter kan ske på Mobilepay 520613

Eller på konto nr. 8214 4192091263  

www.fondendetnytter.dk