65.000 kr. på vej til Afrika

21-09-2020

Fonden Det Nytter har sendt 65.000 kr. til de tre projekter i Burkina Faso, Uganda og Kenya. Alle steder er ramt af nedlukninger på grund af corona. For mange fattige børn er det katastrofalt, at især skolerne er lukkede. I skolen får mange dagens vigtigste måltid – og for nogle det eneste.

Familier har mistet deres livsgrundlag, når de ikke kan leve som daglejere eller sælge grønsager på markedet. Nøden tvinger mange til at gifte deres unge piger væk – så der er en mund mindre at mætte. Antallet af børn under 15 år, der giftes væk, er siden nedlukningerne steget eksplosivt blandt sydsudanesere, som er blandt hovedparten af flygtningene i det nordlige Kenya og Uganda.

I Burkina Faso er hundredtusinder på flugt fra oversvømmelse og terrorangreb. Mange er søgt til hovedstaden, hvor de blandt andet har behov for fødevarer og tæpper.

Fonden Det Nytter hjælper med at afbøde virkningerne. Mange har i løbet af sommeren bidraget til Fonden Det Nytter, og derfor er det muligt at sende ekstra 65.000 kr. på et tidspunkt, hvor der er et særligt stort behov.

Du kan fortsat hjælpe ved at støtte Fonden Det Nytter. Pengene sendes videre uden fradrag.

Bidrag til fonden er godkendt som fradragsberettiget i forhold til skat. Vil du have fradrag, så opgiv dit cpr. nr. til fonden.

Indbetalinger til Fonden Det Nytter kan ske på mobilpay: 520613

Eller på konto nr. 8214 4192091263  

www.fondendetnytter.dk