2020 – et godt år for fonden, men skidt for verden

22-12-2020

Fonden Det Nytter, Viborg, har haft et godt år. Både private og fonde har støttet fondens arbejde. Blandt andet har Gudrun & Palle Mørchs Mindefond og Gisselfeld Kloster bidraget med henholdsvis 30.000 kr. og 20.000 kr. Fonden har i alt sendt 170.000 kr. til hjælpearbejdet i Afrika.

Der er hårdt brug for hjælpen. Der er stadig store græshoppesværme, som æder afgrøderne, og konflikter der driver mennesker på flugt. Oven i det er der corona, som har lukket mange samfund ned. Det betyder, at mange har mistet job og indtægt. Familiernes økonomi er i ruiner, og mangel på mad er stigende. Et uhyggeligt tegn på, at familierne i flygtningelejrene er pressede, er den markante stigning i antallet af piger, der giftes væk i 13-15 års alderen. Når et barn afsættes til en anden familie, er der en mund mindre at mætte.

Fondens donationer er i Burkina Faso gået til indkøb af ris og tæpper til de mange tusinde internt fordrevne, som er på flugt fra terrorangreb og konflikt. Bidraget fra Gudrun & Palle Mørchs Mindefond er anvendt til indkøb af en ultralydsscanner til en lægeklinik i hovedstaden. Klinikken behandler årligt ca. 40.000 fattige patienter, og mange er dårligt stillede piger med behov for gynækologisk behandling.

I Uganda er mange af penge brugt til små vaskestationer, sæbe og masker. Alle sammen nødvendige redskaber for at holde smitten nede.

I flygtningelejrene i det nordlige Kenya er støtten også brugt til simple værnemidler som sæbe, syning af masker mv. Derudover er et beløb brugt til at etablere en brønd, så markerne kan give afgrøder og sikre levebrødet.

Støtten er særlig tiltrængt i en tid, hvor den internationale støtte og opmærksomhed er stærkt dalende. Europas egne udfordringer har optaget os, så andres problemer bliver overset, men behovene i Afrika er stadig massive.

Fondens formål er at gøre opmærksom på nøden og afhjælpe, hvor det er muligt. Selv en lille støtte gør en forskel for det enkelte menneske.

Indbetalinger til Fonden Det Nytter kan ske på Mobilepay 520613

Eller på konto nr. 8214 4192091263  

www.fondendetnytter.dk