"Lykken kan købes for penge – hvis du bruger dem på andre end dig selv"

22-01-2021

"Lykken kan købes for penge – hvis du bruger dem på andre end dig selv", sådan skriver professor Bente Klarlund Pedersen i bogen ”Yngre med årene”. Hun henviser til, at undersøgelser i 136 lande viser, at filantropi og lykke er tæt forbudne størrelser. Uanset om du giver af dine penge eller af din tid, så er det sundt.

Hun konkluderer, at frivillighed er en helbredsfaktor på linje med sund kost og motion. De, der deltager i frivilligt arbejde, er mere tilfredse med livet og har større selvtillid og følelse af lykke. Frivillighed er koblet til bedre fysisk helbred og lavere dødelighed.

I bogen henviser hun bl.a. til et simpelt amerikansk studie, hvor unge studerende fik 5 eller 20 dollars. De, der brugte pengene på sig selv, blev hverken mere eller mindre glade, mens de, som brugte pengene på andre, oplevede en følelse af lykke. Studiet gav grundlag for en række forsøg om den positive værdi af livsindstillingen, hvor du sætter andre før dig selv.

Bente Klarlunds konklusioner står skarpt, men er ikke overraskende. Det er indlysende, at vi mennesker kun er noget i kraft af vores relationer til hinanden. Livet gives indhold i fællesskabet med andre og ved at deltage i noget, der er større end en selv.

Fonden Det Nytter er stiftet for at hjælpe andre. Hjælpen sendes til Uganda, Burkina Faso og Kenya, hvor der er stort behov. Og så er det rart at vide, at hjælpen både bidrager til sundheden for verdens fattigste og vores eget helbred!

Støt fonden på:

MobilePay 520613

Konto 8214 4192091263

Fonden skal også i 2021 bruge 100 bidragydere, der giver minimum 200 kr., for at opnå fradragsret for giverne.