Overvældende opbakning til Fonden Det Nytter - og stor tak

17-09-2021

I 2021 er der indbetalt mere end 2,2 mio. kr. til fondens arbejde i Uganda, Kenya og Burkina Faso.

Flere end 500 bidragydere har skabt grundlaget for, at fonden i år kan yde en meget stor og nødvendig indsats, så mange flygtninge og fattige kan få en hjælpende hånd i en svær tid med Corona, klimaforandringer og fordrivelse. Som en anerkendelse af fondens arbejde og grundlag har Melsen Fonden som største bidragyder doneret 2 mio. kr. Der er stor taknemmelighed over støtten.

Mange har valgt at give månedlige bidrag over Betalingsservice til fondens konto i Vestjysk Bank 8214 4192091263. Bidragene modtages med stor tak, da det giver et ekstra solidt grundlag for tilrettelæggelse af indsatser og samtidig tillid fra andre donorer.

Alle bidrag kan fradrages i skat. Indberetning af skattefradraget foretages af fonden, når vi oplyst cpr. nr.

På trods af Corona og fortsatte restriktioner er det nu blevet muligt at besøge projekterne. I oktober går turen derfor til Uganda og Kenya.