Hytternes fortælling om flygtningenes svære vilkår

10-10-2021

De sirligt lerklinede hytter med det lange græs på taget fortæller deres egen historie om de mange, der er drevet på flugt fra krigene i Ugandas nabolande. Alle byggematerialer er fundet i naturen, og i hytten er der oftest kun et spartansk rum, hvor alle familiemedlemmer sover og spiser.
 
I de seneste år er mere end 1 million flygtet fra Sydsudan og Congo ind i Uganda. I krigen og under flugten har mange mistet pårørende og alle deres egendele. 
 
Uganda har - til forskel fra mange andre lande - modtaget de fordrevne og tildelt hver familie det, der svarer til en mindre parcelhusgrund på 30x30 m. Familierne kan dyrke jorden, så de kan overleve og skaffe sig mad. Først skal jorden ryddes, tilsås og holdes, og til sidst kan der høstes, hvis ikke græshopper og andre skadedyr har ødelagt afgrøden. 
 
Inden første høst skal familierne have noget at spise. Folkekirkens Nødhjælp hjælper derfor nyankomne familier med “starthjælp”, så familierne kan klare sig. Flygtningene understøttes i 7 måneder med såsæd, redskaber og kontanter til køb af mad og andre nødvendige ting. Det kontante beløb er cirka 20 kr. pr. familiemedlem pr. måned. Ikke noget imponerende, men alligevel en støtte der gør det muligt at klare sig, ind til der er noget at høste og sælge.
 
Folkekirkens Nødhjælp har haft midler til at støtte næsten 300 familier, men der ankommer stadig 1-5 nye flygtningefamilier om dagen, som ikke kan rummes indenfor budgettet. Det vil Fonden Det Nytter forsøge at ændre, så alle nyankomne får “starthjælp”. I første omgang er det sigtet, at der i løbet af efteråret 2021 ydes en ekstra hjælp på 300.000 kr.
 
Det er altid muligt at bidrage - evt. på MobilePay 520613