2021 et rekordår for Fonden Det Nytter

29-12-2021

Fonden Det Nytter har i 2021 ydet støtte til flygtninge og særligt udsatte for næsten 2,5 mio. kr. i tre afrikanske lande. 500 donationer har bidraget til, at hundredvis af flygtninge fra Sydsudan har fået en tålelig tilværelse. Flygtningene har fået hjælp til at etablere sig i nabolandene Uganda og Kenya. For 1.000 kr. hjælpes en familie på flugt, så familien i fremtiden kan klare sig selv med afgrøder og lidt indkomst.

Mange private og virksomheder har vist, at der er en vilje til at hjælpe uden for landets grænser. Særligt støtten fra Melsen Fonden og Claus AC’ indsamling i anledning af fødselsdagen har været medvirkende til, at fondens resultat i år er mere end 10-doblet i forhold til 2020.

  • Hjælpen er helt nødvendig. Coronaen hærger ikke kun i Europa, men også i Afrika, hvor især nedlukningerne er invaliderende for manges muligheder for at få arbejde og indkomst. Ved mit besøg i Uganda i oktober blev det tydeligt, hvilken katastrofe det er for børnene, at skolerne nu har været lukket i næsten 2 år. Mange fattige børn får deres vigtigste måltid i skolen, og når skolen lukker, og forældrene samtidig mister mulighed for arbejde, stiger dødeligheden. Samtidig er antallet af teenagepiger, der giftes væk, så familierne får en mund mindre at mætte, eksploderet, fortæller Stig Glent-Madsen, der er formand for Fonden Det Nytter.

Fondens donationer er i Burkina Faso blandt andet gået til udvidelse af en lille lægeklinik, hvor antallet af patienter i løbet af få år er steget fra 40.000 til 90.000. Patienterne er alle fattige, som ikke har råd til at få lægebehandling andre steder. Burkina Faso har de sidste år oplevet tiltagende terrorangreb, som har betydet, at ½ mio. mennesker er drevet på flugt. Mange har søgt hovedstaden og lever nu under kummerlige kår. En del af dem opsøger klinikken for at få lægehjælp.

  • Støtten er særlig tiltrængt i en tid, hvor den internationale opmærksomhed er næsten ikke eksisterende. Vores egne Corona udfordringer optager os, så Afrikas krige og katastrofer bliver glemt. Desværre er behovene stadig massive, selv om de for os forekommer usynlige. Fondens resultat viser heldigvis, at der trods manglende opmærksomhed fortsat er stor villighed til at hjælpe, slutter Stig Glent-Madsen.

Fonden Det Nytters formål er at gøre opmærksom på nøden og afhjælpe, hvor det er muligt. Selv en lille støtte gør en forskel for det enkelte menneske.