Bæredygtigt landbrug i Uganda

Bæredygtigt landbrug i Uganda

I de seneste år er der kommet ca. 1,3 mio. flygtninge til det nordlige Uganda. De fleste er fra Sydsudan, og alle er udmagrede og i ringe forfatning. Lidt tøj og få ting er flygtningenes bagage, når de ankommer til Uganda.

Fra et ludfattigt land i konflikt med sig selv til et andet fattigt land, hvor der trods alt er fred. Flugten fra hjemlandets konflikt er ofte kaotisk, og mange ting er blevet efterladt. Ikke sjældent er familierne blevet splittet, og nogle er efterladt, mens andre er flygtet i panik.

Uganda har taget imod det overvældende antal flygtninge, og de fleste har fået en jordlod og nogle arbejdsredskaber, så de har mulighed for at skaffe sig et levebrød. En unik mulighed meget få modtager-lande tilbyde flygtninge.Folkekirkens Nødhjælp uddanner i samarbejde med en lokal ugandisk fødevarer eksportør flygtningene og de fattige lokale til at dyrke økologiske grønsager og frugt, som kan videresælges. Noget kan forhåbentlig eksporteres til Danmark. Flere danske virksomheder har allerede besøgt flygtningelejrene i det nordlige Uganda, og der er indgået en aftale med et dansk formi om at aftage nogle af grøntsagerne. Resten vil blive solgt lokalt.

Fonden støtter arbejdet. Hjælp til selvhjælp er den helt grundlæggende præmis for bæredygtig hjælp. En støtte til udvikling af kompetencer er afgørende for flygtningene og lokale fattige. Derved bliver de i stand til at få en indkomst, et hjem, værdighed og mulighed for at sende deres børn i skole.

Lykkes det ovenikøbet at producere produkter, der også kan sælges i Danmark, åbnes der op for store perspektiver. I første omgang forsøges der med eksport af søde kartofler til salg danske supermarkeder.

 

Folkekirkens Nødhjælp og Uganda

Jeg har besøgt det nordlige Uganda adskillige gange og set det enorme behov, som Folkekirkens Nødhjælp forsøger at imødekomme. Over 1,3 mio. flygtninge skal brødfødes i landets fattigste område. Vi kan gøre en forskel ved at bakke op om indsatsen for et lokalt bæredygtigt liv. En indsats der giver håb og tro på en tilværelse i nærområdet – og som ikke tvinger til en videre farefuld flugt op mod Europa.

Jeg har tidligere været formand for Folkekirkens Nødhjælp og set, at organisationen gør et fantastisk arbejde. Fonden vil støtte arbejdet, og jeg håber, at mange andre vil hjælpe til – enten gennem fonden eller til Folkekirkens Nødhjælp

 

Foto: Mathilde Utzon, Folkekirkens Nødhjælp