Flygtninge i Uganda

Flygtninge i Uganda

I de seneste år er der kommet ca. 1,3 mio. flygtninge til det nordlige Uganda. De fleste er fra Sydsudan, og alle er udmagrede og i ringe forfatning. Lidt tøj og få ting er flygtningenes bagage, når de ankommer til Uganda.

Fra et ludfattigt land i konflikt med sig selv til et andet fattigt land, hvor der trods alt er fred. Flugten fra hjemlandets konflikt er ofte kaotisk, og mange ting er blevet efterladt. Ikke sjældent er familierne blevet splittet, og nogle er efterladt, mens andre er flygtet i panik.

Uganda har taget imod det overvældende antal flygtninge, og de fleste har fået en jordlod. Fonden Det Nytter hjælper sammen med Folkekirkens Nødhjælp nyankomne med at etablere sig med såsæd, redskaber og et lille kontantbeløb for at komme i gang. Unge mødre med underernærede børn – eller børn som er i risiko for underernæring – får hjælp til at starte en lille virksomhed eller til at købe en gris, høns eller lignende, sådan at de fremover kan skaffe sig en lille indtægt.

Hjælp til selvhjælp er en helt grundlæggende præmis for bæredygtig hjælp. Derved bliver flygtningene selv i stand til at få en indkomst, et hjem, værdighed og mulighed for at sende deres børn i skole.
 

Folkekirkens Nødhjælp og Uganda

Jeg har besøgt det nordlige Uganda adskillige gange og set det enorme behov, som Folkekirkens Nødhjælp forsøger at imødekomme. Over 1,3 mio. flygtninge skal brødfødes i landets fattigste område. Vi kan gøre en forskel ved at bakke op om indsatsen for et lokalt bæredygtigt liv. En indsats der giver håb og tro på en tilværelse i nærområdet – og som ikke tvinger til en videre farefuld flugt op mod Europa.

Jeg har tidligere været formand for Folkekirkens Nødhjælp og set, at organisationen gør et fantastisk arbejde. Fonden vil støtte arbejdet, og jeg håber, at mange andre vil hjælpe til – enten gennem fonden eller til Folkekirkens Nødhjælp

 

Foto: Mathilde Utzon, Folkekirkens Nødhjælp