Stiftelse af fonden

Dagsorden og referat for møde onsdag den 30. oktober 2019 kl. 17.00


 

Dagsorden

 1. Orientering om baggrunden for beslutningen om at stifte fonden

 2. Orientering om status for:
   
  - udvikling af hjemmeside
  - domænenavne
  - kontakt til Flygtningehjælpen, Folkekirkens Nødhjælp og AMPO
  - sandsynligvis projektbesøg i Kenya og Uganda i marts 2020
    
 3. Drøftelse af bestyrelsens rolle, herunder evt. deltagelse i rejse i 2021

 4. Gennemgang af vedtægter

 5. Beslutning om stiftelse af fonden og underskrift af vedtægter

 6. Sikring af kapitalgrundlag

 7. Valg af forvaltning og revision

 8. Underskrift af overførselsanmodning med henblik på forvaltning i Forvaltningsinstituttet

 9. Indsendelse af dokumenter til Civilstyrelsen og Skat

 10. Drøftelse af det videre forløb. Hvordan kommer fonden ”udover rampen”, herunder:

  -       foredrag, artikler, sociale medier
  -       projektbesøg
  -       ideer til hvordan virksomheder, fonde og private får ”noget for noget” i forbindelse med støtte
  -       almindelig indsamling til fonden?
   
 11. Fastsættelse af næste mødedato

 12. Eventuelt

 

Referat

Til stede: Lis Sørensen Hjulmand, Mikkel Åris Petersen, Bodil Abildgaard og Stig Glent-Madsen(ref.)

Pkt 1 og 2: SGM orienterede om baggrunden for beslutningen om stiftelse af fonden og om status for forløbet. Navn og logo blev drøftet. MÅ foreslog, at det blev forelagt IT Pilot at udarbejde en mere stiliseret stregtegning af hænderne med baggrund rød/grøn og mere sammenhæng med logo og navn – som nederst på den foreløbige hjemmeside. SGM ville drøfte dette forslag med IT Pilot og tage en beslutning efter rådgivning herfra.

Pkt. 3: SGM tilkendegav, at han var glad for, at LS og MÅ havde indvilget i at deltage i bestyrelsen, og at han havde forventning om, at deres deltagelse kunne være til inspiration og nytte i fondens arbejde.

Pkt. 4: Vedtægtsudkastet blev gennemgået og tilrettet. Det blev bestemt, at vedtægterne sendes til LS for en sidste gennemgang inden indsendelse til Civilstyrelsen.

Pkt. 5: Der var enighed om at stifte fonden, og vedtægterne blev underskrevet. LS og MÅ blev valgt til medlemmer af bestyrelsen, og SGM er i henhold til vedtægten formand.

Pkt. 6: SGM oplyste, at kapitalgrundlaget var 1 mio. kr., som indskydes af ham.

Pkt. 7: Forvaltningsinstituttet blev valgt til at forvalte og revidere fondens regnskaber.

Pkt. 8: Bestyrelsen underskrev en overførselsanmodning fra Forvaltningsinstituttet.

Pkt. 9: LS påtog sig opgaven med at indsende dokumenter til Civilstyrelsen og underrette Skat samt søge om afgiftsfritagelse.

Pkt. 10: Det videre forløb blev drøftet.

Pkt. 11: Næste møde blev fastsat til den 22. april 2020 kl. 17.00

Pkt. 12: LS og MÅ oplyste, at deres korrekte navne er henholdsvis Lis Sørensen Hjulmand og Mikkel Åris Petersen, men at de foretrækker, at der på hjemmesiden og andre steder alene anvendes Lis Sørensen og Mikkel Åris.

 

Viborg den 30. oktober 2019

Referent og stifter
Stig Glent-Madsen